Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je konať dobro. Keď mladým bezvýhradne ukazujeme dobro naším príkladným životom, zlo v ich živote nakoniec stratí význam.
Enzo Ferrari
Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu je to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život a skutočné hodnoty.
Erich Fromm

Odborná starostlivosť

Poradenský proces zabezpečovaný odborným tímom centra pre deti a rodiny smerujúci k vychovávateľom, pomocným vychovávateľom, profesionálnym náhradným rodičom, rodine dieťaťa a deťom je neoddeliteľnou súčasťou kolegiálnej a jednotnej spolupráce všetkých členov pôsobiacich na komplexný rozvoj ich osobnosti.

Odborný tím tvoria psychológ, špeciálny pedagóg a sociálne pracovníčky.

Je na ich ústretovosti, otvorenosti a pochopení správania sa detí, ku ktorému musia byť spoločne zladení a pozorní. Snažia sa dať deťom všetko, čo môžu dať a posunúť ich tam, kam ich môžu posunúť. Deti počúvajú, milujú, rešpektujú, vedú, učia, vychovávajú a inšpirujú, aby sa stali plnohodnotnými osobnosťami nového života, ktorý sa im dostáva po odchode  z centra pre deti a rodiny

 

 

Nad každým domom svieti slniečko, ale aj čierne mraky s bleskami a víchricou. A tak je to aj s nami. Bývame mrzutí, smutní, nervózni, agresívni, a to nielen k druhým, ale aj k sebe samým. Veľakrát nevieme prečo to tak je, prečo sa neutíchajúca búrka priženie z neznáma a roztriešti všetko krehké, láskavé a pevné.

Vtedy nám pomáhajú naše tety – teta psychologička a teta špeciálna pedagogička, ktoré nás odbremenia ťažkými skúškami, ktoré nedokážeme sami zvládnuť. Ale to nie je všetko. Sú tu pri nás, pri našich radostiach a úspechoch. Stretnutia s nimi sú nielen o vážnych veciach, ale aj o kope zábavy, hrách a nových poznatkoch a ponaučeniach. Vďaka im spoznávame seba samých, naše možnosti a ciele, ktoré sa snažíme prelúskať aj s našimi tetami vychovávateľkami a ujom vychovávateľom. Všetci spolu objavujeme v nás to silné, čo nás posúva vpred, v čom sme dobrí a dá nám to smer v našej budúcnosti.

Tety vychovávateľky nás učia kamarátiť sa s vareškami, metličkami, učebnicami a športovými aktivitami. „Poriadok musí byť, život nás bude inak biť“.

Sme im za to veľmi vďační, s hundraním aj trucovaním. Sú tu stále s nami.

Odmenou nás všetkých sú naše spoločné zážitky, ktoré ostanú v našich srdciach až do dospelosti.

Spoločne si plánujeme výlety a rekreačné pobyty mimo centra. Vzájomná láska a dôvera sú silným putom našej domováckej rodiny. Pri spomienkach na tieto chvíle zabúdame na boliestky a neprávosti, ktoré si so sebou do centra prinášame.

Naša pani riaditeľka nás podporuje a vďaka nej môžeme so všetkými našimi tetami a ujami objavovať svet taký, aký je – krásny, krutý, zábavný aj tajuplný. Kedykoľvek je tu pre nás, pre naše problémy, potreby aj záujmy.

Naša biologická rodina je našou métou a hnacou silou, ktorou nás sprevádzajú tety sociálne pracovníčky. Tak veľmi nám pomáhajú, keď majú pre nás správy o našich najbližších. Sú našimi poslami dobrých správ, ktoré sú však nie vždy v ich možnostiach a snahou celého centra dotiahnuté do víťazného konca. Ale vždy s nami statočne bojujú a hľadajú možnosti návratu do našich rodín. Pripravujú nás na štart do dospelosti a spoločne hľadáme najvhodnejšie možnosti zakotvenia v bezpečnom prístave našich snov.

ĎAKUJEME, že Vás máme !

© 2017 Detský domov Levice