Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je konať dobro. Keď mladým bezvýhradne ukazujeme dobro naším príkladným životom, zlo v ich živote nakoniec stratí význam.
Enzo Ferrari
Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu je to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život a skutočné hodnoty.
Erich Fromm

Tí, čo nám pomáhajú

Deti umiestnené v Centre pre deti a rodiny v Leviciach si do nášho zariadenia prinášajú so sebou batôžky rôznych životných osudov, častokrát mnohých odmietnutí a krutých skúseností. Majú to, čo možno nemá mnoho detí vo svojich rodinách, ale nemajú to najcennejšie, čo im dáva šancu byť bezstarostným a milujúcim dieťaťom v náručí svojich rodičov.

Krédom nášho zariadenia je veľká snaha dať týmto deťom seba samých a pomôcť im prekonať chvíle v časoch, keď každý trávi čas s najbližšími, spôsobom im blízkym, časom naplneným radosťou.

 

" Naše deti nemajú to najcennejšie, ale majú zážitky, ktoré ich posúvajú vpred. "

 

Vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás obdarúvajú vecnými ako aj finančnými darmi, dokážeme prežiť chvíle plné radosti, šťastia a poznania. Vďaka sponzorom máme možnosť sa zúčastňovať rôznych výletov a pobytov mimo centra. Tak sa dokážeme odreagovať od každodenného stereotypu, povinností a režimu, ktorý je v našom zariadení veľmi dôležitý.

Vecné dary a pobyty, vďaka ktorým sa integrujeme do sociálneho prostredia a poznávame krásy našej krajiny sú motivujúcim prostriedkom podporujúcim emocionálnu stabilitu našich detí. Ich spokojnosť, radosť a veselosť im napomáha napredovať a integrovať sa do svojho okolia bez rozdielu postihnutia, akýchkoľvek životných skúseností a tragédií.

 

Vám všetkým patrí naše veľké ĎAKUJEME !

 

Naši sponzori :

p. Egon Zorad

p. Martin Maček

dm drogerie markt Levice

TESCO SR, a.s.  Levice

Proklima s.r.o. Bratislava

Mesto Levice

Nadácia AGEL

p. Rudolf Tománek ml.

Roman Štamposký s rodinou

Valéria Čuchorová JVSoft

Mountfield SK, s.r.o.

Veronika Pacherová ( Nové Mesto nad Váhom )

Monika Jurkovičová ( Dunajská Lužná )

Gymnázium Želiezovce – tr. učiteľka N. Cadaiová

Lesy OZ Levice

Reštaurácia Koliba – p. Milan Martiško

p.Michal Adami

Stavmont – p. Ľudovít Gaži

PaedDr. Jozef Horák

Rekreačné zariadenie Margita – Ilona – p. Ján Lacek

 

 

 

 

Je veľké množstvo darcov spomedzi obyvateľov Levíc aj iných miest, ktorí nechcú byť menovaní. Zvyčajne pri dverách centra zazvonia s ošatením, hračkami, športovým náčiním, ovocím a sladkosťami, alebo s inou formou pomoci.

Všetkým sponzorom veľká vďaka!

© 2017 Detský domov Levice